istesozluk.com
Memur iş ilanı

Üniversite Öğretim Üyesi İlanı

Kamu personel iş ilanına içerikte verilen adresten ve yönergelerden başvurabilirsiniz.Memur alım için gereken şartları karşılamanız gerekmektedir.Bu şartlar aşağıda listelenmiştir.Aşağıda Üniversite Öğretim Üyesi İlanı için başvuru şartları bulunmaktadır.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri ne öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr
adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

1-Üniversitemiz birimlerine aşağıda belirtilen şartlarıtaşıyanlardan öğretim üyesi alınacaktır.
2-Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır.
3-Kanuni şartlara haiz adayların, ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde;
Üniversitemiz
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Sonbaşvuru tarihi tatile geldiği takdirde; bir sonraki iş günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.
4-657 sayılı Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
5-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi
atamaları iptal edil
ir.
6-Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR;dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu bölümübelirtecektir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ( Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayla birlikte başvuracaklardır. Adaylar; KPDS, ÜDS’den veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınavından aldıkları notlara bakılmaksızın “ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ” 6. ve

7. maddeleri gereğince yabancı dil sınavına tabi tutulacaklardır.
Başvuruda istenen belgeler
Başvuruda istenen belgeler


Yorum Yaz

abonelik
Ek iş fırsatlarından ilk önce haberdar olmak için aşağıdan abone olun.

Diğer 836 aboneye katılın