Dış Ticaret Hakkında Bilinmesi Gerekenler


Bir ülkenin mallarının veya hizmetlerinin sınırlar dışına taşınmasına dış ticaret denir. Dış ticaret ihracat ve ithalat olmak üzere iki ana grup altında toplanabilir. Bir ülkenin gayri safi milli hasılasının yükselmesi için ihracat rakamlarının ithalat rakamlarından daha yüksek olması gerekmektedir. Üretim toplumu olan ülkeler her zaman gelişmiş bir ülke olma yolunda daha hızlı ilerlerler.

Dış Ticaret Politikaları

Bir ülkenin yıllık ithalat ve ihracat rakamlarının belirlenmesinde planlama bakanlıkları çalışma yapar. Yapılan çalışmalarda gümrük işleri, yasaklamalar, ülkeler arası ilişkiler, ülke içi politikalar, primler, sübvansiyonlar göz önünde bulundurulur. İki ülke arasındaki ilişkilerde ticaret önemli bir yer tutar. Zaman içerisinde artan ticaret sonucu ülkeler arası göçler meydana gelir ve kültür alış verişlerinde bulunulur.
Türkiye’de dış ticaret konusunda kalifiye elemanlar yetiştirmek için bazı üniversite bölümleri kurulmuştur. 2 yıllık dış ticaret, 4 yıllık endüstri mühendisliği bu konular hakkında geniş bilgi sahibidir.
İhracat bir ülke için birçok avantaj sağlar. Mevzuat bilindiği takdirde siz de bir üreticiyseniz mallarınızı yurtdışında da satma imkanı bulabilirsiniz. Üstelik ihracatın ülkeye birçok katkısı da bulunmaktadır.

Bunlardan bazıları:

  • Dünya pazarlarında bilinir hale gelmek,
  • Sadece iç pazara bağımlılık azalır bu sayede rekabet artar,
  • Stokları daha çabuk tüketerek üretimin hızlanmasını sağlar,
  • Gayri safi milli hasılaya katkı sağlar,
  • Yurt içindeki fiyatların dengelenmesini sağlar.
Yorumu Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Toplam 2 Yorum